τολμάω


τολμάω
осмеливаюсь, решаюсь

Ancient Greek-Russian simple. 2014.